เทคโนโลยี VR สำหรับการศึกษา

เทคโนโลยี VR สำหรับการศึกษา

Mobzii by Mobzii in 2018-09-24 18:23:30

แนวคิด Virtual Reality หรือ VR ได้มีมาตั้งแต่ปี 1970 แต่ด้วยเทคโนโลยียังไม่ดีมากพอ ที่จะ พัฒนาให้ระบบ VR สามารถตอบสนอง ต่อการใช้งานของมนุษย์ได้ดีเท่าไหร่ อย่างในหนัง Hollywood หรือ นิยายวิทยาศาสตร์ ที่เราเคยรับชมกันมา
ถ้าหากมองย้อนไปในสมัยก่อนความพยายามที่จะนำ เทคโนโลยี VR ไปสู่กลุ่มผู้คน ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักในเชิงธุรกิจ แต่ในปัจจุบันบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการ เริ่มมีความสนใจในเทคโนโลยี VR อย่างมาก จะเห็นได้ชัดว่ามีการพัฒนาระบบและเริ่มมีการแข่งขัน

กันในเชิงธุรกิจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

VR in Education Report

เทคโนโลยี VR ในปัจจุบันกำลัง อยู่ในช่วงที่หลายๆท่านๆ ให้ความสนใจในทุกๆวงการ นอกจากวงการเกม แล้ว ในวงการออกแบบ สถาปัตยกรรม ก็เริ่มใช้เทคโนโลยีนี้ ในการนำเสนอผลงานให้กับลูกค้ากันแล้ว 
และตอนนี การศึกษา ก็เป็นอีกส่วนนึง ที่เริ่มใช้เทคโนโลยีเหล่านี้สำหรับ สื่อการเรียนการสอน  แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในวงการการศึกษากันอยู่ว่า นักเรียนได้รับประโยชน์ จาก VR อย่างไร สามารถช่วยเพิ่มการเรียนรู้ได้จริงหรือไม่ ?

จากการดูรายงาน ของ Foundry10 องค์กรวิจัยด้านการศึกษาชุมชน เกี่ยวกับ ทัศนคติของนักเรียนต่อเทคโนโลยี VR โดยทำการแจก VR HEAD SET ไปยังโรงเรียนและศุนย์ชุมชน 40 แห่ง โดนนักเรียนทุกคนที่ได้ใช้ VR อยู่ระหว่างเกรด 6 และ 12

VR in Education Study - students were interested in math and history use

จากการศึกษาที่เราๆเคยสัมผัส หรือ ได้เรียนรู้กันมา คือ ยังมีข้อจำกัดอยู่มากต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเรื่องของสื่อการเรียน ภาพประกอบในการเรียนการสอน แต่เมื่อได้มีการทดลองใช้ VR กลับได้เห็นประโยชน์ อย่างมากโดยเฉพาะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์ 
จากการพูดคุยกับนักเรียน และ คุณครู จะเข้าใจได้ว่า วัยรุ่นมักจะรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ไม่สามารถเข้าถึงได้ และถ้าหากสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ได้แบบ 360 องศา ได้ เขาจะสามารถเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้อย่างเข้าใจมากขึ้น 
ในส่วน ของรายวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชายอดนิยมอย่างมาก สำหรับการใช้ VR ในหมู่นักเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆหรือ ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่บางการทดลองไม่สามารถทำได้ในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็น การทดลองในระดับโมเลกุล การทดลองสารเคมีอันตราย 
การทดลองทางฟิสิกส์ ในรูปแบบต่างๆ ทำให้การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนอย่างมาก 
ในรายวิชาอื่นๆ เช่นศิลปะ และ ภาษาอังกฤษ ก็ยังถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับ การใช้ เทคโนโลยี vr ในการศึกษา ในชั่นวิชาศิลปะ มีการทดลองใช้โปรแกรม Tilt Brush สำหรับการเรียนวิชาศิลปะ ก็เป็นที่สนใจอย่างมากในหมู่นักเรียน ด้วยฟังก์ชั่นต่างๆของโปรแกรม
ทำให้ผลงานศิลปะในชั่นเรียนนั้น น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

โดยรวมแล้ว นักเรียนมีความมั่นใจว่าทางผู้พัฒนาเนื้อหาของ VR Education มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสำหรับการเรียนการสอน นอกจากนี้เด็กๆยังรู้สึกว่า VR เป็นประโยขน์ต่อผู้คน และ ควรได้รับการเข้าถึงมากกว่าที่ควรเป็น 

แอดเพื่อนมาสิจ้ะ @beyondgodlike

"
เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยโลก VR สนับสนุน VR eSports โดย Alienware , HTC VIVE และ Intel
Mobzii
Share Article:

Similar Articles

Post your comment