ขอรหัสใหม่
#
แสดงรหัสผ่าน

VALORANT Community Tournament Powered by WD_BLACK

เปิดรับสมัคร : 27 กันยายน - 20 ตุลาคม 2564 // รับสมัครจำนวน : 512 ทีม // ประกาศสายการแข่งขัน : 22 ตุลาคม 2564 // เริ่มแข่งขันตั้งแต่ Online : 1 - 7 พฤศจิกายน 2564 // Grand Final : 29 พฤศจิกายน 2564