ทีม : Kao Mun Gai

Kao Mun Gai
Game : Rainbow Six Siege
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488513982 Phuripat Kessaneeyabut Player View
1488513962 Puthipat Sangthong Player View
1488514047 ดลภัทร คล้ายแดง Player View
1488513968 Nakarin Arunrungruengkit Player View
1488511150 Komkrit Panlamyai Captain View