ทีม : Control Good Game

Control Good Game
Game : Rainbow Six Siege
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488514884 ภัทรวรรธ โบจรัส Player View
1488514670 นพวินท์ แก้วกองศรี Player View
1488514728 พีร คงเพ็ชร์ Player View
1488514713 นาย ธีรกิจ บุณยอุดมศาสตร์ Player View
1488514662 นวพรรษ กาญจนประเสริฐ Player View
1488514669 วัศพล บรรจบดี Player View
1488514701 นายกายกานต์ เจริญรูป Captain View