ทีม : Daivo.Ace

Daivo.Ace
Game : Rainbow Six Siege
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488514368 kantachai rungruang Player View
1488510491 จิณณวัตร เปรมจิตติบันเทิง Player View
1488514364 sayam khararum Player View
1488514362 Ratchakrit Kamsub Player View
1488514363 Thanadech Pantumwadee Player View
1488514361 ต้นข้าว มากมาย Captain View