ทีม : RaTear Team A

RaTear Team A
Game : Rainbow Six Siege
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488511292 วิชิตชัย ทองกร SubPlayer View
1488514160 Surapod Nangnorach Player View
1488514153 Mylet SubPlayer View
1488513617 ศุภกร เอี่ยมโกมล Player View
1488514148 อภิรักษ์ นามวงษ์ ์Nokie3310 Player View
1488514085 ปวิช หิรัญนรากร Captain View