ทีม : Hello.EXE

Hello.EXE
Game : Rainbow Six Siege
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488514883 Siranut Akarawuthi Player View
1488514893 Plasta Papika Player View
1488514413 Phurin Chaiyawat Player View
1488513973 พรมงคล จันทร์ศิริ Player View
1488514038 Ittipat Pasripaopong Player View
1488514039 natthakit pewphong Player View
1488511233 ธิเบต แจ่มรัศมี Player View
1488513963 Nitit Ngamphotchanamongkol Captain View