ทีม : Cerberus

Cerberus
Game : Rainbow Six Siege
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488514080 กิตติพงศ์ อินทะรังษี Player View
1488514048 Attasit Waungprasert Player View
1488514047 ดลภัทร คล้ายแดง Player View
1488511402 Ravipan Paiboonlert Player View
1488513968 Nakarin Arunrungruengkit Player View
1488513969 warat boonyaket Player View
1488513962 Puthipat Sangthong Captain View