ทีม : ทรยศ

ทรยศ
Game : Light x Shadow
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488513265 Jakkrit Suwannaphum Player View
1488513264 Suchat Wongsri Player View
1488513263 Kriangkai Jongkaijak Player View
1488513258 Theerapong Thajiramongkolkit Player View
1488513260 วรวุฒิ เหร่าหมัด Player View
1488513259 SURIYUNG prakobkaw Player View