ทีม : storm spirit

storm spirit
Game : Hero of Newerth
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488512801 แรม Player View
1488512801 แรม Player View
1488512799 สุรพล แซ่แต้ Player View
1488512800 น็อต Player View
1488512798 Anwin Player View
1488512715 คุณัช ศรีประทักษ์ Captain View