ทีม : aka by baysic

aka by baysic
Game : Point Blank
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488512806 areoyomnri jutirun Player View
1488512807 teenoisz teenoi37 Player View
1488512808 ชนาการ ฟิวโชว์ก๊อด Player View
1488512804 thanachot bunrat Player View
1488512452 mOri KiKi Player View
1488512675 kowcrt วชิรธร Captain View