ทีม : เจ็ดเป็ดแปด

เจ็ดเป็ดแปด
Game : Point Blank
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488512776 FlukFIX XR Player View
1488512727 Eusho sy Player View
1488512677 Chetta Ai-noo Player View
1488512684 Natdnai Numnual Player View
1488512688 Nutichat Kawmanee Player View
1488512680 JaTingJa maraja Captain View