ทีม : Day One Kill

Day One Kill
Game : Point Blank
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488512672 นาย รัชพล แนวนาค Player View
1488512672 นาย รัชพล แนวนาค Player View
1488512786 Ekkachai Pakdeepinid Player View
1488512786 Ekkachai Pakdeepinid Player View
1488512685 Athikom Kittiwangso Player View
1488512685 Athikom Kittiwangso Player View
1488512683 HatTricKz Official Flutter Player View
1488512679 SaDiddd Flutter Player View
1488512672 นาย รัชพล แนวนาค Player View
1488512658 Wasan wskk Captain View