ทีม : Mahathep By.TS3ESPORT

Mahathep By.TS3ESPORT
Game : Point Blank
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488512819 siaf Player View
1488512819 siaf Player View
1488512810 Few MariO Player View
1488512810 Few MariO Player View
1488512647 Tae Player View
1488512819 siaf Player View
1488512809 สะดุด ขาเก้าอี้ Player View
1488512599 Nopanan Jay Player View
1488512647 Tae Player View
1488512644 【EMTI Ch】 Captain View