ทีม : GeForce OG-Ainc

GeForce OG-Ainc
Game : Hero of Newerth
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488512625 apirat Player View
1488512625 apirat Player View
1488512620 พลชนะ สุพรรณ์ Player View
1488512618 บพิตร ทาราเพชร Player View
1488512617 visutmedhi cheubbunta Player View
1488512604 Surasit damrngphlratn Captain View