ทีม : Afterclap

Afterclap
Game : League of Legends
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488510661 นพดล สำนักวิชา Player View
1488510611 Attapon Jitmaingong Player View
1488510283 Apiwan Jaitham Player View
1488510279 Boodsayanee Warasit Player View
1488510273 พิสิษฐ์ บดีรัฐ Player View