ทีม : AirPirme.City

AirPirme.City
Game : Point Blank
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488512752 ทัตพงศ์ เสือบุญ Player View
1488512746 Chisnucha Chudome Player View
1488512662 ศรายุทธ์ สมหวัง Player View
1488512659 Satthapong khankham Player View
1488512665 patcharaporn Duangsaen-ui Player View
1488512663 ณัฐวุฒิ สมหวัง Player View
1488512518 ไชยวัฒน์ ด้วงมะดัน Captain View