ทีม : Agent of the Devil

Agent of the Devil
Game : League of Legends
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488512437 The Zy'Skayr Player View
1488512434 อมรเทพ ขวัญพงษ์ดี Player View
1488512432 Mitsuru Hayato Player View
1488512377 Diesel Nattanon Player View
1488512365 นภัสรพี เขียนสุข Captain View