ทีม : Aqua Force

Aqua Force
Game : League of Legends
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488510399 Thanatip Phaoseree MainPlayer View
1488510266 pantakan kokam MainPlayer View
1488510255 Krit Sukprayoth SubPlayer View
1488510246 Chisanupong Sookswawang Captain View