ทีม : Six Dar Ring

Six Dar Ring
Game : Point Blank
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488512048 WizArd Apirak Pomsuwan Player View
1488512026 chatchawan oangkunsahwat Player View
1488512042 Kongpob Supawong Player View
1488512043 ชยกรณ์ แก้วนุ่ม Player View
1488512025 ธนาวินช์ วรินทร์ปกรณ์ Captain View