ทีม : Alpha Lancer

Alpha Lancer
Game : League of Legends
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488512327 Sittipong Jindasri Player View
1488512141 Napat trichock Player View
1488512142 Pongsakon Thammawong Player View
1488511947 ALR Rawtiw Captain View