ทีม : Minority.TH

Minority.TH
Game : Point Blank
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488511977 phuvanat Tiempnayoon Player View
1488511973 Tatthep Sookhom Player View
1488511972 komsan saelee Player View
1488511765 Panukorn suebtragool Player View
1488511764 thanadol kuanpung Player View
1488511763 Nattasit Boonsirisup Captain View