ทีม : ArmoryGaming

ArmoryGaming
Game : Rainbow Six Siege
Report Team

Team Player

Player ID Player Name Player Position Profile
1488511283 Tommy tu Player View
1488511284 Logi Tech EtX Player View
1488511285 fragke Player View
1488511286 Tirakarn Maiwong Player View
1488511287 teerachot sittipromma Player View
1488511287 teerachot sittipromma Player View
1488511287 teerachot sittipromma Player View
1488511282 Jiraphat Silaon Captain View