ยิง PUBG ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

ระเบียบการแข่งขัน
แข่งขัน Solo เกม PUBG ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

เกมการแข่งขัน
•        เกม Playerunknown's Battlegrounds [PUBG]

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
•       เพศ ชายหรือหญิง
•       สัญชาติไทย
•       อายุ 18 ปีขึ้นไป

วิธีการรับสมัคร
•       เปิดรับสมัครผ่านทาง https://beyondgodlike.net/intelgamerdays
•       รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 24 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น.
•       การสมัครจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดครบสมบูรณ์
•       รับสมัครเพียงแค่ 160 คนแรกเท่านั้น ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและรวดเร็วที่สุด

วันที่และเวลาการแข่งขัน
•       ประกาศสายการแข่งขัน (ออนไลน์) วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ https://beyondgodlike.net/intelgamerdays 
•       การแข่งขัน (ออนไลน์) วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564
•       จำนวนที่รับสมัครทั้งหมด 160 คน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 80 คน
วิธีจับสลาก นำรายชื่อที่สมัครทั้งหมดมาสุ่มรายชื่อเพื่อแบ่งกลุ่มสายการแข่งขัน โดยเราจะกดสุ่มทั้งหมด 3 ครั้ง แล้วยึดผลสายการแข่งขันครั้งสุดท้ายเป็นหลัก

หมายเหตุ และเงื่อนไข
1. คำตัดสินของคณะกรรมการและบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
3. ตารางการแข่งขันสามารถแก้ไขได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการ