หา Gold ได้จากไหน ?

1. กิจกรรมแจกฟรีที่มีเป็นช่วง ๆ

2. ซื้อบัตร BG Gold หรือสินค้าอื่น ๆ ที่ BG Store