หา Diamond ได้อย่างไร ?

ได้จากการทายผลชนะ โดยใช้ Gold หรือ Diamond